marebito logo

Cele Fundacji

Zależy nam na stworzeniu sytuacji bezpośredniego spotkania. Spotkania z inną kulturą, sztuką, drugim człowiekiem, poprzez organizację wydarzeń artystycznych, festiwali, warsztatów. Chcemy tworzyć pomost pomiędzy sztuką tradycyjną a współczesnością. Pomost między kulturami i językami.


Celami Fundacji są:

 

1. Zwiększenie świadomości i wrażliwości społeczeństwa polskiego na twórczość artystyczną oraz na dziedzictwo kulturowe
 
2. Zwiększenie dostępu społeczeństwa polskiego do wiedzy praktycznej i teoretycznej w różnych dziedzinach sztuki
 
3. Rozwijanie i umacnianie dialogu międzykulturowego oraz zrozumienia dla mniejszości narodowych
 
4. Zwiększenie motywacji dzieci, młodzieży i dorosłych do podejmowania twórczych działań
 
5. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej
 
 

marebito logo small

MAREBITO

Fundacja Sztuki

KONTAKT

Fundacja Sztuki Marebito

NIP: 113-258-92-14
REGON: 140383739
KRS: 0000247610

e-mail: info@marebito.pl
tel. 602 486 362

ul. Gwiaździsta 15 m. 323
01-651 Warszawa