marebito logo

Europe as Moving Cultures

Europe as Moving Cultures ma dwa znaczenia: Kultura w ruchu, ale także kultura, która angażuje ludzi do działania. Projekt partnerski E=mc N miał na celu wypracowanie narzędzi ułatwiających nakłonienie grup zagrożonych wykluczeniem społecznym do większej aktywności. Partnerzy zadali sobie dwa pytania: jak dotrzeć do defaworyzowanych osób i jak, poprzez szeroko rozumianą kulturę, zaangażować je w wolontariat. Aby osiągnąć założony cel organizowaliśmy różnorodne działania (teatr, śpiew w chórze, rękodzieło, festyn sąsiedzki, jarmark, festiwal) i obserwowaliśmy, jak wpływają one na uczestników. Każdy z partnerów prezentował własne dobre praktyki, które następnie były wprowadzane w innych krajach. Zauważyliśmy, że organizowanie zespołów amatorskich w społecznościach lokalnych odgrywa znaczną rolę w procesie integracji i aktywizacji mieszkańców.

Projekt partnerski Europe as Moving Cultures był prowadzony przez pięć organizacji z pięciu różnych krajów: Polski, Turcji, Norwegii, Słowacji i Estonii w latach 2011 – 2013 w ramach programu Unii Europejskiej Grundtvig Uczenie się Przez Całe Życie.

marebito logo small

MAREBITO

Fundacja Sztuki

KONTAKT

Fundacja Sztuki Marebito

NIP: 113-258-92-14
REGON: 140383739
KRS: 0000247610

e-mail: info@marebito.pl
tel. 602 486 362

ul. Gwiaździsta 15 m. 323
01-651 Warszawa